İnovaksiyon Proje Ajansı

Haberler ve Duyurular

2020 Yılı Teknik Destek Programı ( MARKA )

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2020 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2020 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Öncelik 1:Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek yüksek katma değerli ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar (asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri)
 • Bölge il veya illeri ölçeğinde ürün uzayı çalışmaları

 

Öncelik 2:İnovasyon

 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri

 

Öncelik 3:Sanayide Dijital Dönüşüm

 • Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar

 

Öncelik 4:Yeşil OSB

Organize sanayi bölgeleri ve içerisinde yer alan firmaların Yeşil OSB çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:

a.      Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma)

b.      Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma)

c.      Enerji Verimliliği (Asgari 10 firma)

d.      Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 10 firma)

 

Öncelik 5:Sonuç Odaklı Programlar

2020 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen projeler

 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi
 • Turizmde Destinasyon Yönetimi

 

Öncelik 6:

Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik danışmanlık faaliyetleri
 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör yatırımlarına yönelik ön fizibilite çalışmaları

Yorum Yap