İnovaksiyon Proje Ajansı

Aylık Arşivler: Nisan 2020

By | 29 Nisan 2020

TOBB’DAN YENİ NEFES KREDİSİ

TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle “TOBB Nefes Kredisi” yeniden hayata geçirildi. Kredinin tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu projede TOBB, 365 oda ve borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı...

By | 23 Nisan 2020

Covid-19 Kapsamındaki Tüm Kamu Destekleri

Kurum Adı: KOSGEB Bağlantı: https://www.kosgeb.gov.tr Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için KOSGEB İcra Komitesi tarafından alınan muhtelif kararlar kapsamında; 30/06/2020 tarihine kadar vadesi dolacak olan ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları...

By | 21 Nisan 2020

İş Birliği Destek Programı ( KOSGEB )

Programın amacı; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.   Ortaklık modelleri; 1. İşletici Kuruluş Modeli Projenin kabul edilmesinden...

By | 21 Nisan 2020

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ( KOSGEB )

Programı amacı; (a)        Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini (b)        Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek...

By | 21 Nisan 2020

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ( KOSGEB )

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.   AR-GE VE...

By | 21 Nisan 2020

İleri Girişimci Destek Programı ( KOSGEB )

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler...

By | 21 Nisan 2020

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı ( MARKA )

Programın Amacı: Fizibilite Desteği Programı kapsamında, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite...

By | 17 Nisan 2020

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Önerilerinin Toplanması

Programın hedefi Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği...

By | 14 Nisan 2020

2020 Yılı Teknik Destek Programı ( MARKA )

Programın Amacı ve Öncelikleri Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu amaçtan hareketle,...

By | 13 Nisan 2020

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Önerilerinin Toplanması

“Ülkemizde de görülen koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle 3 Nisan 2020 tarihinden sonra da başvuruların kabulüne devam edilecek, güncel son başvuru tarihi ikinci bir duyuruyla kamuoyuna ilan edilecektir.” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülmesi planlanan 2020...