DANIŞMANLIK

 • Girişimciler için şirketleşme ve ticarileştirme yol haritası oluşturma
 • Girişimciler için teşvikler ( KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı )
 • Yatırım arayışında olan girişimciler için stratejik planlama
 • KOBİ’ler için teşvikler ( KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Ticaret Bakanlığı )
 • KOBİ’ler için ihracat odaklı pazar analizi
 • Kümelenme ve ölçek büyütme faaliyetleri

PROJE GELİŞTİRME

 • Ar-Ge ve İnovasyon projeleri
 • Endüstriyel Uygulama projeleri
 • Teknogirişim projeleri
 • Teknolojik Ürün Yatırım Desteği projeleri
 • Stratejik Ürün Desteği projeleri
 • Öncelikli Alanlar Desteği projeleri
 • Üniversite-Sanayi Desteği projeleri
 • İşbirliği Desteği projeleri
 • Yurtdışı Pazar Desteği projeleri
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği projeleri
 • Ur-Ge projeleri
 • HİSER projeleri
 • Mali Destek Programı projeleri
 • Teknik Destek projeleri
 • Güdümlü projeler
 • Fizibilite Desteği projeleri

MENTÖRLÜK

Startup Mentörlük Paketi

 • İş modeli oluşturma / geliştirme / doğrulama
 • Müşteri segmenti ve değer önerisi
 • Kanallar ve müşteri ilişkisi
 • Gelir modeli
 • Kaynaklar, faaliyetler ve ortaklıklar
 • Finansal yapı

KOBİ Mentörlük Paketi

 • Olgunluk seviyesi analizi
 • Ar-Ge ve yenilik kapasite analizi
 • Çözüm önerileri ve yol haritası oluşturma

HIZLANDIRMA PROGRAMI

Startup Hızlandırma Programı
( Eğitim + Mentörlük + Danışmanlık )

 • İş modeli oluşturma eğitimi
 • Yatırımcı sunumu hazırlama
 • Ar-Ge, İnovasyon teşvikleri proje geliştirme eğitimi
 • Mentörlük
  • İş modeli oluşturma / geliştirme / doğrulama
  • Müşteri segmenti ve değer önerisi
  • Kanallar ve müşteri ilişkisi
  • Gelir modeli
  • Kaynaklar, faaliyetler ve ortaklıklar
  • Finansal yapı
 • Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları bilgilendirme
 • Yatırımcı sunumu hazırlama danışmanlığı
 • Stratejik plan oluşturma danışmanlığı

İŞ GELİŞTİRME

 • Startup as a Service ( SaaS ) : Startup tarafından geliştirilen ürün / hizmetin büyük bir işletmeye dahil olarak hayata geçirilmesi sürecidir. Finansal yatırım ve teşvik süreçlerine ek olarak SaaS, tüm tarafların dikey entegrasyonu ile karşılıklı kazanç elde etmesini sağlamaktadır.
 • Corporate as a Customer ( CaaC ) : Büyük şirketin sorununu çözebilecek startup ile müşteri – tedarikçi ilişki kurması anlamına gelmektedir. Geri dikey entegrasyon amaçlı geliştirilen bu program ile dinamik yapılı startup için hızlı bir ticarileştirme gerçekleşmektedir.
 • İşbirliği ( Co – Op ) : Aynı ürün / hizmeti geliştiren ya da bir ürün / hizmetin geliştirilmesi değer zincirinde yer alan startup ve KOBİ’lerin bir araya gelmesi için oluşturulmuş bir programdır. Küme olarak veya şirket ortaklığı ile sürdürülen Co – Op, teşvikler ile finansal kaynaklara erişebilir, ihracat odaklı büyüme için stratejik eylemler ile ölçek büyütebilir.

İLETİŞİM

Telefon: 0532 161 17 86

E-posta: yuce@inovaksiyon.com

Copyright © 2019 İNOVAKSİYON. Tüm hakları saklıdır.